Plné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů

Uděluji společnosti FABIÁN-DOBŘÍŠ, se sídlem Anenská 1892, Dobříš, PSČ 263 01, IČ 47059991, DIČ CZ7602021152, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to pro účely shromáždění, zpracování a uchování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Souhlasím s tím, že společnost FABIÁN-DOBŘÍŠ je na základě tohoto souhlasu mé osobní údaje dále předávat ke zpracování svým obchodním partnerům. Souhlasím s obchodními podmínkami. Jsem si vědom/a skutečnosti, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.